محققین و دانشجویان

 

 

ردیف
نام و نام خانوادگی مجری/ دانشجو
عنوان طرح / پایان نامه
1
دکتر محمد کمالی
1) تجربه زیسته زنان دارای معلولیت جسمی – حرکتی (مطالعه موردی شهر تهران) (مجری طرح)
2) شناخت تجربيات زندگي با لكنت (مجری طرح)
3) بررسي ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي معلولان (مجری طرح)
 
2
دکتر محمد علی سنجری
1) شناسايي آستانه تفاوت و مدت زمان فعاليت عضله در حركت هاي سريع تك مفصلي آرنج در جهات مختلف با توجه به نيروي گرانش با استفاده از الكتروميوگرافي سطحي (مجری طرح)
2) طراحی و ساخت دستگاه کالیبراسیون صفحه نیرو و بررسی تکرار پذیری آن (مجری طرح)
3) طراحی و ساخت دستگاه سنجش گشتاور اندام تحتانی و بررسی تکرار پذیری آن (مجری طرح)
4) محاسبه پايداري ديناميك راه رفتن در افراد با ضايعه ليگامان صليبي قدامي و ارزيابي تاثير تمرينات اغتشاشي (مجری طرح)
5) بررسي كمي تغيير پذيري دامنه حركتي مفصل آرنج بر اثر خستگي عضلاني (مجری طرح)
6) بررسي كارايي روش اندازه گيري كمي مهارت‌هاي ترسيمي دست در تشخيص روند بهبودي (مجری طرح)
7) بررسي تأثير تمرينات توانبخشي بر همبستگي الگوهاي زماني در راه رفتن افراد با ضايعه ) ACLمجری طرح)
8) بررسی اثر خستگی بر متغیر های مرکز فشار در افراد مبتلا به صافی کف پا (مجری طرح(
9) بررسي تکرار پذيري شاخص های مرکز فشار ثبات پوسچرال در فعالیت پویا در افراد سالم وبيماران کمردرد غير اختصاصي (مجری طرح(
3
دکتر علی اشرف جمشیدی
1)مقایسه ی دو تکنیک جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران (مجری طرح(
2) بررسي و مقايسه ترتيب فراخواني سر داخلي و خارجي عضله چهار سر ران در حين اجراي دو تکنيک زنکوتسو داچي و مواشي گري در کاراته کاران نخبه (مجری طرح)
3) تاثير خستگي بر تكرارپذيري پارامترهاي ايزوكينتيك زانو (مجری طرح(
4) اندازه گيري گشتاور اكستانسوري ايزوكينتيك مفصل ران افراد سالم (مجری طرح(
5) بررسی رابطه بین نمره آزمون عملکردی پرش عمودی با گشتاور ایزوکینتیک زانو دردو زنجیره ی حرکتی باز و بسته بدنبال جراحی بازسازی ACL (مجری طرح(
6)  بررسي ميزان فعاليت عضلات اطراف زانو در طي حرکت اکستنشن ايزوکينتيک در ورزشکاراني که جراحي بازسازيACL داشته اند (مجری طرح)
7) ارزيابي ايزوكينتيك قدرت حداكثر و قدرت يكنواخت مفصل شانه بعد از ترميم پارگي عضله پكتوراليس ماژور (مجری طرح)
8) مقايسه ي تاثير دو تکنيک جراحي ترانس تيبيا و ترانس پورتال بازسازي رباط متقاطع قدامي بر عملکرد حرکتي زانوي ورزشکاران (مجری طرح)
4
دکتر علی میرزاجانی
1)  مقایسه دو روش رتینوسکوپی ديناميك MEM و Nott برای اندازه گیری پاسخ هاي تطابقي (مجری طرح)
2) بررسی تغییرات طولی عیوب انکساری در کودکان غير استرابيسمي ايراني (مجری طرح(
3) بررسي تاثير استرس پريزماتيك عمودي بر پتانسيل برانگيخته بينائي دو چشمي (مجری طرح(
4) طراحي و ساخت سيستم رايانه‌اي تمرينات آنتي ساپرشن سبز - قرمز (مجری طرح(
5
دکتر زهرا جعفری
1)مطالعه پاسخ های برانگیخته ساقه مغز نسبت به اصوات گفتاری  (S-ABR) در بزرگسالان نابینای مادرزاد (مجری طرح)
2) بررسي پردازش ابعاد زماني محرك هاي شنوايي در سالمندان (مجری طرح)
3)بررسی سلامت عمومی، سلامت شناختی و حافظه شنوایی در حافظان قران کریم (مجری طرح)
6
دکتر اکرم پوربخت
1) ارزیابی فیزیولوژیک ساکول در خوکچه هندی پس از ضربه صوتی (مجری طرح)
2) بررسی اثر فركانس آماده سازی صوتی برتغییر آستانه ABR تون برست و كليك در خوکچه هندی (مجری طرح)
3) بررسی تأثیر وضعیت بدنی بر مهار گسیل های صوتی گوشی (OAEs) (مجری طرح)
4) پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي در خوكچه هندي (مجری طرح)
5) بررسي اثرداروي سلكوكسيب بر مسموميت دارويي ناشي از جنتامايسين در خوكچه هندي (مرحله 2) ارزيابي هيستولوژيك (مجری طرح)
6) بررسی شنوایی مرکزی در مبتلایان به اختلال یادگیری (مجری طرح)
7
دکتر بهنوش وثاقی قراملکی
1) بررسي اختلالات شنيداري در مبتلايان به بيماري هاي تخريبي ستون فقرات گردني (مجری طرح)
2) بررسي ميزان اضطراب در بزرگسالان داراي لكنت زبان از طريق اندازه‌گيري مقدار كورتيزول در بزاق غيرتحريكي و تحريكي (مجری طرح)
8
دکتر مجتبی کامیاب
تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ بر بار دینامیک وارده بر مفصل زانو در استئوآرتریت زانو (مجری طرح)
9
زهره ارانی کاشانی
1) ساخت و هنجاريابي آزمون شنيداري مهارت‌هاي آگاهي واجشناختي  (PAS) در كودكان 5-4 ساله، فارسي زبان تهران (مجری طرح)
2)  انجام مراحل روانسنجی و هنجاریابی دو پرسش‌نامه‌ی( SSRSS و S-24) در زبان فارسی، مربوط به سنجش نگرش‌های منفی افراد بزرگسال دارای لکنت (مجری طرح)
10
الهه سادات شاهمیری
بررسی ارتباط یافته های ادیومتریک و سایکوآکوستیک با کیفیت زندگی در بزرگسالان دچار وزوز (مجری طرح)
11
مینا میلانی
روش محافظه کارانه تعيين سطوح ناراحتي بلندي صوت و محدوده پوياي شنوايي در افراد با شنوايي طبيعي (مجری طرح)
12
نرگس مفتاحی
1) مقایسه تکرار پذیری اندازه گیری قدرت عضلات مفصل ران با استفاده از دینامومتر ثابت شده با چهار چوب فلزی در مقابل دینامومتر ثابت شده با دست در زنان ورزشکار (مجری طرح)
2) بررسي ارتباط بين ثبات ناحيه كمري- لگني- راني و ثبات پاسچر پويا حين فرود از پرش در زنان ورزشكار با سابقه كمردرد غير اختصاصي مزمن و سالم (پایان نامه)
13
نرگس دانش افروز
1) بررسي تجربه زيسته افراد ضايعه نخاعي در استفاده از ارتزهای اندام تحتاني (مجری طرح)
14
آذر مهری
1)هنجاریابی نسخه فارسی آزمون معنایی هرم ها و درخت هاي نخل در بزرگسالان 20 تا 79 ساله (مجری طرح)
2)بررسی پتانسیل های شنوایی در کودکان دارای اختلال تولید واج شناختی( 6-4 سال)(مجری طرح)
3) تعیین عملکرد روانی کلامی در بزرگسالان دوزبانه (آذری-کردی- لری) و مقایسه آن با عملکرد افراد تک زبانه فارسی زبان (مجری طرح)
 
15
دکتر حسن جعفری
بررسی سوگیری تفسیر هیجانات چهره ای دردناک در بیماران مبتلا به دردهای مزمن ستون فقرات پیش و پس از درمان متداول فیزیوتراپی (مجری طرح)
16
قربان تقی زاده حاجلوئی
بررسي مقايسه اي ميزان اختصاص منابع توجه به كنترل پاسچر در افراد با صافی کف پا و افراد با پای نرمال از ديدگاه رفتار ديناميك خطی و غير خطي (مجری طرح)
17
مونا ابراهیمی پور
بررسي روايي و پايايي آزمون رواني گفتار (مجری طرح)
18
فرنوش جاراللهی
بررسی مقایسه ای مهارت بازگویی داستان در دو گروه کودکان شنوا و کم شنوا در پایه اول دبستان (مجری طرح)
19
زهرا آقا رسولی
بررسي پايايي آزمون درك نواي گفتار و حالات چهره براي افراد 60 تا 85 ساله فارسي زبان (مجری طرح)
20
محمد ابراهیم مهدوی
مقايسه تاثير نويز پايين گذر همسو بر پاسخ ساقه مغز برانگيخته با محرك هاي كليك و چيرپ در خوكچه هندي (مجری طرح)
21
 
 
22
 
 
23
نرجس فیض آبادی
بررسی اثر اغتشاش درمانی بر عملکرد و میزان نیروی عکس العمل زمین در بیماران ACLDحین بالا رفتن و پاییت رفتن از پله (پایان نامه)
24
دکتر ساناز دواریان
بررسی الگوی فعالیت عضلانی در افراد سالم و بیماران دچار در تراپزیوس فوقانی (پایان نامه)
25
دکتر مژگان مقدم
بررسی مقایسه ای تأثیرات تمرینات تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر کنترل پاسچرال در افراد سالمند (پایان نامه)
26
دکتر امیر احمدی
آنالیز حرکت دینامیک ستون فقرات کمری و بررسی تأثیر خستگی عضلات پاراورتبرال بر پارامترهای کیفیت و کمیت حرکت سگمنتال در بیماران کمردرد مزمن و افراد سالم (پایان نامه)
27
معصومه باقرزاده چم
بررسی تأثیر کفی غلطکی خارجی بر روی درد، ناتوانی، محدودیت عملکردی و نیروی عکس العمل زمین در بیماران روماتویید آرتریتی (پایان نامه)
28
دکتر رضا صالحی
بررسی تمرینات تعادلی بر پیچیدگی رفتار کنترل وضعیتی افراد سالمند (پایان نامه)
29
فاطمه خان محمد
بررسی تأثیر یک نوع کفی جدید بر نیروی عکس العمل زمین و جابجایی مرکز فشار در افراد مبتلا به صافی کفی پا و مقایسه آن با کفی متداول (پایان نامه)
30
مریم امینی تهرانی
بررسی تأثیر خستگی عضلات پارااسپینال کمری بر پاسخ فلکشن- ریلکسیشن در دو گروه افراد سالم و گروه دارای سابقه کمردرد مکانیکی مزمن (پایان نامه)
31
فریبا محمدی
ارزیابی CNS در کنترل پاسچر ایستا و پویا حین دستکاری سیستم های وستیبولار و پروپریوسپشن در ورزشکاران گلبال و مقایسه آن با غیرورزشکاران نابینا و بینا (پایان نامه)
32
دکتر جعفر حسنی
تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بر فعالیت ناحیه ای مغز با نگاه به ابعاد برون گردی و نورز گرایی (پایان نامه)
33
محمد حدادی
بررسی تأثیر ارتزهای نیمه سخت و نرم بر روی کنترل پاسچر بین سمت درگیر و سمت سالم در بیماران با سابقه پیچ خوردگی عملکردی خارجی مچ پا (پایان نامه)
34
هلاکو محسنی فر
بررسی الگوهای فعالیت عضلات کمری-لگنی در حین عمل بار برداشتن و پایین گذاشتن بار بعد از حفظ طولانی مدت وضعیت فلکسیون و اکستانسیون کمر در افراد سالم و افراد با سابقه کمر درد (پایان نامه)
35
معصومه مهربان
بررسی اثر مداخلات درمانی بر تعادل و حرکت بیماران سکته ای مزمن (پایان نامه)
36
افسانه مشعشعی
بررسی تعادل در افراد دیابتیک (با و بدون نوروپاتی) (پایان نامه)
37
مهدی ناصرپور
تاثير پروتکل تعديل شده درمان اغتشاشي بر الگوي فعاليت عضلاني و عملکرد بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي (پایان نامه)
38
لیلا عباسی
بررسی کینماتیک راه رفتن در افراد با ضایعه لیگامان صلیبی قدامی (پایان نامه)
39
آرزو اشراقی
بررسي تاثير استفاده از بريس ميلواکي بر شاخص هاي تعادل ايستا و پويا در نوجوانان دختر مبتلا به هايپرکايفوز (پایان نامه)
40
حامد پرده شناس
بررسي الگوي فعا ليت عضلات ناحيه کمري-لگني در شرايط مختلف بارگذاري (پایان نامه)
41
دکتر مسعود مظاهری
بررسی مقایسه ای میزان نیاز کنترل پاسچر به توجه در بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی تکرار شونده و افراد سالم (پایان نامه)
42
حمیدرضا رستمی
بررسي تاثير تمرينات حرکتي سريع آرنج بر روي مدت زمان پردازش اطلاعات در سازمانبندي اجراي حرکت در اندام فوقاني بيماران مبتلا به پارکينسون (پایان نامه)
43
پژمان معتمدی
تأثیر یکدوره برنامه تمرینی هوازی و مقاومتی منتخب بر پارامترهای فیزیولوژیک و شاخص های الکترومیوگرافی دوندگان تمرین کرده استقامتی (پایان نامه)
44
کامیار قصیری
بررسي اثر ارتز مرتعش بر تعادل و سرعت راه رفتن در بيماران مبتلا به پارکينسون ايديوپاتيک (پایان نامه)
45
مرجانه سهراب
بررسي تاثير آني استفاده از دو نوع ارتز مچ پا بر زمان تاخير شروع فعاليت عضله پرونئوس لانگوس در پاسخ به اغتشاش ناگهاني اينورژن در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا (پایان نامه)
46
کبری قاسمی
مقایسه تأثیر ماساژ و استراحت بر خستگی عضلات بازکننده زانو (پایان نامه)
47
ماندانا رضایی
بررسي تاثير پروتکل تعديل شده تمرينات اغتشاشي بر عملکرد اندام تحتاني بيماران مبتلا به پارگي ACL (پایان نامه)
48
دکتر سهیل منصور سوهانی
بررسي مقايسه اي ميزان اختصاص منابع توجهي براي کنترل پاسچر در بيماران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا و افراد سالم از ديدگاه ديناميک غير خطي(پایان نامه)
49
مرتضی محمدی
طراحي و ساخت مفصل زانوي ارتزي محور عقب با قابليت کنترل فاز استنس و بررسي تاثير آن بر کينماتيک راه رفتن يک بيمار مبتلا به فلج يکطرفه اندام تحتاني (پایان نامه)
50
دکتر حسین اصغر حسینی
تاثير بهبود تقارن در تحمل وزن بر ثبات پوسچر و وابستگي به بينايي در بيماران همي پارزي متعاقب سکته مغزي (پایان نامه)
51
روشنک بقایی رودسری
بررسی مقایسه ای تعادل ایستا و حس عمقی در دو اندام بیماران مبتلا به پارگی کامل لیگامان صلیبی قدامی قبل و بعد از جراحی ترمیمی با استفاده از بریس عملکردی زانوی ایرانی (پایان نامه)
52
سمیرا حسن پور
بررسي و مقايسه تاثير ارتزهاي نرم و نيمه سخت مج پا بر روي تعادل و عملکرد افراد مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا(پایان نامه)
53
منیژه سلیمانی
بررسی مقایسه ای تأثیر خستگی موضعی عضلات دیستال و پروگزیمال اندام تحتانی بر میزان وابستگی به بینایی در کنترل تعادل ایستاده افراد جوان سالم (پایان نامه)
54
ام البنین امیرانی
بررسی پیامدهای بالینی و عملکردی استفاده از حمایت مکانیکی زانو پس از جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی در دو گروه بیماران ورزشکار و غیر ورزشکاران(پایان نامه)
55
پوپک معتمد وزیری
تاثير درمان اغتشاشي بر بهبود عملکرد بيماران با ضايعه ACL (پایان نامه)
56
مرجان قوی پیشه
بررسی ارتباط کنترل پاسچرال، قدرت و تحمل عضلانی با کایفوز ستون فقرات سینه ای در افراد گروه سنی 12-18 سال(پایان نامه)
57
حیدر سعادتی
مقايسه ثبات حرکتي قطعه هاي سر، گردن و تنه در صفحه ساژيتال حين راه رفتن سطح صاف بين بيماران مبتلأ به گردن درد مزمن غيراختصاصي و افراد سالم (پایان نامه)
58
محمد تقی پور
بررسي اعتبار ساختاري شاخص هاي کينماتيکي راديوگرافي فلکسيون_ اکستانسيون در ارزيابي ناپايداري سگمنتال ستون فقرات کمري (پایان نامه)
59
زهرا رجحانی شیرازی
مقايسه تاثير خستگي عضلات سطحي گردن بر پاسخ الکتروميوگرافي آنها در اغتشاشات بيروني در افراد سالم و بيماران مبتلا به گردن درد مزمن(پایان نامه)
60
مریم حیاتی
مقايسه الگوهاي تداخل دو تکليف حافظه کوتاه مدت شنيداري و ثبات پاسچر در افراد مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا و افراد سالم (پایان نامه)
61
مجید شهبازی محب سراج
مقايسه تاثير فوري کرست کمري - لگني و نواربندي بر کنترل تعادل بيماران مبتلا به کمردرد مکانيکي غير اختصاصي مزمن (پایان نامه)
62
مریم محمدی
بررسي و مقايسه تاثير ارتزهاي سخت و نرم حمايت کننده قوس بر تعادل ديناميک زنان مبتلا به صافي کف پا(پایان نامه)
63
مسعود رفیعائی
تعيين و مقايسه ميزان تاثير استرپهاي اينفراپتلار و چوپات در قدرت و دامنه حرکتي زانو در بيماران مبتلا سندروم درد قدامي زانو (پایان نامه)
64
علیرضا متأله
بررسی مقایسه ای الگوی فعالیت عضلات Core و مکانیسم اکستانسور حین بالا و پایین رفتن از پله در افراد سالم و بیماران مبتلا به سندرم درد مفصل کشککی- رانی (پایان نامه)
65
ندا یزدانفر
بررسی تأثیر کفش مناسب سالمندان بر تعادل پویا در افراد سالم بالای 60 سال (پایان نامه)
66
علی مولایی
مقایسه پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی دوندگان مبتلا به سندرم درد کشگکی- رانی و افراد دونده سالم(پایان نامه)
67
فرنوش شمس
بررسی تأثیر آموزشهای تعادل بر وابستگی کنترل وضعیتی سالمندان به لمس سبک(پایان نامه)
68
شیوا حکامی کرمانشاهانی
تأثیر بازآموزی حسی اندام تحتانی مبتلای بیماران سکته مغزی مزمن بر میزان تقارن در تحمل وزن (پایان نامه)
69
زهرا درزی
مقایسه گشتاور عضلات ران و مچ پا در زنان بسکتبالیست سالم و مبتلا به ناپایداری عملکرد مچ پا (پایان نامه)
70
سحر بوذری
بررسی اثر خستگی بر پارامترهای نیروی عکس العمل زمین و مرکز فشار در افراد نرمال و مبتلا به صافی کف پا(پایان نامه)
71
ساناز شنبه زاده
(پایان نامه)ACLRبررسی میزان فعالیت عضلات اندام تحتانی افراد در حین اسکوات
72
فاطمه بذرافکن
بررسی مقایسه‌ای نیازهای توجهی کنترل وضعیتی در سالمندان و جوانان(پایان نامه)
73
مرتضی ارغیانی
بررسي مقايسه‌اي توانايي كنترل وضعيتي (پاسچرال) كودكان با اختلال يادگيري و كودكان عادي (پایان نامه)
74
سحر رجبی
اندازه‌گيري سطح بتا اندورفين در بيماران فيبروميالژيا قبل و بعد از فعاليت بدني (پایان نامه)
75
سیدحامد فاضلی
بررسي تأثير نواربندي مچ پا بر تغييرات مركز فشار حين انجام الگوي عملكردي اندام فوقاني در افراد مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا (پایان نامه)
76
الهام اسفندیاری
بررسي تأثير كفي با گوه خارجي با و بدون ساب تالار استرپ روي حركت جانبي تند در بيماران با استئو آرتريت زانو (پایان نامه)
77
رقیه موسوی
بررسي مقايسه‌اي پديده فلكشن ريلكسيشن گردن در افراد سالم و بيماران گردن درد مزمن  (پایان نامه)
78
سید حامد هاشمی نسل
Passive pendulum testing with physiotherapy in spastic paraplegic patients (پایان نامه)
79
غلامحسین نساج
بررسی تأثیر تمرینات تقویتی اندام تحتانی بر الگوی حرکتی عضلانی در بیماران با جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی (پایان نامه)
80
مهسا خرازی نیا
تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر تعادل پویای ورزشکاران تفریحی زن و مدت زمان بازیافت آن (پایان نامه)
81
میلاد پیرعلی
بررسی میزان هم انقباضی عضلات همسترینگ در ورزشکاران پس از عمل ACLR (پایان نامه)
82
مهدی سلیمی
بررسی فعالیت های پیش بینانه عضلات سطحی گردن در برابر اغتشاشات درونی در شرایط مختلف ثبات سطح تکیه گاه در بیماران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی مزمن (پایان نامه)
83
عقیل ممشلی
انجام تست انقباضات کانسنتریک و اکسنتریک عضلات مفصل هیپ (پایان نامه)
84
محمد پور تویسرکانی
تأثیر تمرینات پلایومتریک بر تعادل پویا، زمان عکس العمل و سرعت شوت بازیکنان فوتبال لیگ برتر تهران(پایان نامه)
85
شیوا شرافت
بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد با و بدون کمردرد غیر اختصاصی مزمن (پایان نامه)
86
شهرزاد محمدی
بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر در افراد با و بدون جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو (پایان نامه)
87
صغری مرتضایی فرد
بررسی تأثیر ارتعاش کل بدن بر حس عمقی ناحیه کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن و زنان سالم (پایان نامه)
88
دکتر محمد صادقی
بررسی تأثیر گوه خارجی پا بر روی برخی پارامترهای کینتیکی حین فرود آمدن در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا (پایان نامه)
89
نثار یوسفی
تأثیر تمرینات تعادلی بر شاخص های کینتیک و الکترومیوگرافی در حین فرور از پرش در ورزشکاران (پایان نامه)
90
ندا بهلولی
مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات تر اپزیوس فوقانی و سراتوس قدامی حین بالا بردن اندام فوقانی (پایان نامه)